Research on Algorithm, Cryptology, and Combinatorics

Information Security Labortory

官大智 教授   Dr. D. J. Guan


Graduated Master Students

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2002
name phone number email note
黃世亨
Shi-Heng Huang
- - -
謝欣岑
Xin-Cen Xie
0922652733 tn01@hotmail.com
tne2@seed.net.tw
-
高英耀
Ying-Yao Gao
0937868763
065288136
joseph.tnfsh@gmail.com -

2003

name phone number email note
陳明佑
Ming-You Chen
0955091901 chenmy@isl.cse.nsysu.edu.tw -
徐金鴻
Jin-Hong Xu
0928708509 chillshyu@gmail.com
phillshyu@gmail.com
-
蘇文德
Wen-De Su
0925720072
0985423343
sly7718@yahoo.com.tw -
王仁傑
Ren-Jie Wang
0920494878
034097503
piscismemory@gmail.com -

2004

name phone number email note
張智凱
Zhi-Kai Zhang
0958735598 skyzhangzk@gmail.com -
王豪逸
Hao-Yig Wang
0956782463
065921887
huyu.wg@msa.hinet.net -
林金瑞(肄)
Jin-Rui Lin
0980462128
0919773350
077919957
rongliang0916@yahoo.com.tw
ljr87u@cs.ccu.edu.tw
-
洪士智(肄)
Shi-Zhi Hong
069212059
069210061
- -

2005

name phone number email note
饒方宇
Fang-Yu Rao
0928829948 jaofyu@ms17.hinet.net -
王豪逸
Hao-Yig Wang
0926782463
065921887
huyu.wg@msa.hinet.net -
蔡世雄
Shi-Xiong Cai
0972395392
075543299
crlin.tsai@msa.hinet.net -
任禮祥
Li-Xiang Ren
0958724350 - -
林信宏
Xin-Hong Lin
0911259487
0227615030
0227629856
linsh.taipei@gmail.com -

2006

name phone number email note
陳慶國
Qing-Guo Chen
0973072375
072821287
conny1@ms14.url.com.tw -

2007

name phone number email note
莊額碩
E-Shuo Zhuang
0928813574
0224221897
zhuanges@isl.cse.nsysu.edu.tw -
林義晟
Yi-Sheng Lin
0952369323
0423933930
tenpercent0510@hotmail.com -
陳秉宏
Bing-Hong Chen
0973072375
0774986688210
073518261
ud17g@yahoo.com.tw -

2008

name phone number email note
侯雅芳
Ya-Fang Hou
0963164269
073813969
avonorf@gmail.com -
辛宗秦
Zong-Qin Xin
0961337311
0422702489
funkyhsin@giga.net.tw -

2009

name phone number email note
陳筱瑩
Xiao-Ying Chen
0226319332 u90207420@gmail.com -
吳得凱
De-Kai Wu
088784825 wdkwdk1016@hotmail.com -
羅敬翔
Jing-Xiang Luo
- 0226211838 -
呂易珊
Yi-Shan Lu
0919830528
0424713857
jerryball@gmail.com
jerryball620@yahoo.com.tw
-
朱怡俊
Yi-Jun Zhu
0928752915
073215009
3215009@gmail.com -
簡菀蓉
Wan-Rong Jian
0930791670
0228729054
jianwr@gmail.com -
陳彥亨
Yan-Heng Chen
0961311158
077778152
hihiangry@yahoo.com.tw -
林家賓
Jia-Bin Lin
0918939993
0222702386
linjiabin@gmail.com -

2010

name phone number email note
翁輝澤
Hui-Ze Weng
- - -

2011

name phone number email note
蘇群凱
Qun-Kai Su
- - -

2012

name phone number email note
黃昱誌
Yu-Zhi Huang
- - -